O nás

Nabízíme kompletní služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem a financováním nemovitostí. Ctíme pravidla slušného, korektního jednání a individuálního přístupu. 

 

Našim cílem jsou kvalitní služby, skvěle odvedená práce a naprostá spokojenost klientů, kteří rádi poskytnou reference o naší činností.

 

Nemovitost, kterou kupujete, musí splňovat Vaše požadavky a nároky nejen na dispozici, lokalitu a cenu, ale svým charakterem by měla odrážet i Vaši osobnost.

 

Petra Hladíková - AD Homes je členem Asociace realitních kanceláří České republiky. Každý člen asociace má  svá práva a povinnosti dané Stanovami AKR ČR a přijatými vnitřními směrnicemi. Povinnosti jsou schváleny v zájmu kvalitních služeb poskytovaných klientům.

 

Jedná se zejména o:

- povinnost dodržování stanov asociace

- povinnost dodržování směrnic asociace (Etický kodex atd.)

- povinné pojištění odpovědnosti

- povinné profesní vzdělání

- povinná certifikace

 

Etický kodex člena ARK ČR

 

Etický kodex realitního makléře člena Asociace realitních kanceláří České republiky

Motto: „Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim“

 

1) Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými  mravy,  stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.

 

2) Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

 

3) Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

 

4) Realitní makléř nesmí bez  souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

 

5) Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.

 

6) Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

 

7) Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy,  pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

 

8) Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.

 

9) Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří České republiky, a tím i svoji osobnost.

 

10) Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

 

Právní servis a smluvní dokumentaci vždy připravuje advokátní kancelář Mgr. Martin Vališ, vykonávající akdvokacii jako společník advokátní kanceláře Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Spálená 5, 110 00 Praha 1, zapsán v seznamu akvokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12518.

 

Nabízíme Home staging = přípravu nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu. Cílem je zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců a to především sladěním barevných schémat, uspořádáním nábytku
a barevně sladěných doplňků, nastavení osvětlení a odstranění všech negativních elementů.

 

Spolupracujeme s architekty a designéry, kteří mají zkušenosti a rádi Vám pomohou se studií či stavebním projektem.

 

Architektonický atelier - DOMA architekti, Puškinovo náměstí 17, 160 00 Praha 6 nabízí širokou škálu služeb od architektonického projektu, studie, stavebního povolení, stavebního dozoru až po zadání rozpočtu na rekonstrukci a zajištění formalit na příslušných úřadech.

 

Interiér je možné upravit, zrekonstruovat, případně designovat dle Vašich přestav a požadavků.
Spolupracujeme s kreativní a osobitou interiérovou designérkou Julií Wimmer www.julie-wimmer-interior-design.com

 

Pro klienty, kteří kupují nemovitost formou hypotéky, nabízíme možnost zajištění financování. Hypoteční makléři Gepard Finance mají mnohaleté zkušenosti a řídí se Etickým kodexem Asociace hypotečních makléřů.

 

Finanční poradenství Partners nabízí komplexní odborné rady pro nakládání s rodinnými rozpočty a osobními financemi. Pomáhá zorientovat se v nabídkách finančních institucí a pojišťoven a připravuje klienty na všemožné situace, které ve finanční rovině mohou nastat.

Zajišťujeme vypracování energetického štítku budovy.

 

Dne 19.9.2012 byla přijata novela zák. č. 406/2000Sb. o hospodaření s energií. Tato novela zavádí řadu nových povinností pro vlastníky nemovitostí i bytových jednotek. Jedním s ústředních pojmů novely je ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY. Pod tímto pojmem se rozumí vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení. Z toho vyplývá, že prodej nemovitostí od 1.1.2013 již jen s Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). Tento dokument mohou zpracovat pouze energetičtí specialisté- auditoři, kteří disponují oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu- seznam je veřejně přístupný na stránkách ministerstva. Průkaz je platný po dobu 10-ti let.

Energetický štítek je v podstatě stejný jako u spotřebičů a je označen písemnou řadou od A-G.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy, je definován zákonem č. 177/2006 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb.

ÚROVNĚ KLASIFIKAČNÍCH TŘÍD

Energetický štítek klasifikuje budovy do 7 úrovní energetické náročnosti od A - G.

KATEGORIE SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY

• A - mimořádně úsporné budovy

• B - úsporné budovy

• C - vyhovující budovy

Při projekci nové budovy či rekonstrukci stávající budovy je nutná horní hranice třídy C. Za vyhovující budovy jsou požadovány A - C.

NEVYHOVUJÍCÍ KATEGORIE

• D - nevyhovující budovy

• E - nehospodárné budovy

• F - velmi nehospodárné budovy

• G - mimořádně nehospodárné budovy

 

Certifikáty:

Etický kodex

            AD Homes                               adhomes@adhomes.cz                               tel.: +420 724 015 763