Realitní servis: prodej a pronájem nemovitostí

Servis pro prodávající:

 

 • konzultace, získání kompletních podkladů a informací, seznámeni se s technickým stavem nemovitosti

 

• zpracování získaných podkladů, stanovení reálné prodejní ceny, vypracování odhadu nemovitosti

 

• technické zpracování podkladů a fotodokumentace nemovitosti pro prezentaci nabídky

 

• prezentace nabízené nemovitosti klientům z vlastní databáze a inzerce nemovitosti

 

• realizace prohlídek a prezentace nemovitosti potenciálním zájemcům

 

• konzultace finančních priorit, podmínek prodeje a možností předání nemovitosti

 

• vypracování  rezervační smlouvy a podpis smlouvy se zájemcem

 

• vypracování kompletní smluvní dokumentace advokátní kanceláří Mgr. Martin Vališ

 

• zajištění úschovy kupní ceny advokátní kanceláří Mgr. Martin Vališ, případně notářskou kanceláří nebo bankou

 

• vypracování Návrhu na povolení vkladu vlastnického práva pro příslušný Katastrální úřad

 

• úřední ověření podpisů na smluvní dokumentaci – Kupní smlouvy, Zástavní smlouvy

 

• předložení kompletní smluvní dokumentace příslušnému Katastrálnímu úřadu a úhrada správních poplatků

 

• vypracování předávacího protokolu a asistence při předání nemovitosti, vyplnění formulářů pro převody energií a zajištění podkladů pro přípravu evidenčního listu

Servis pro kupující:

 

• zajištění ideálního termínu prohlídky a prezentace nemovitosti

 

• příprava podkladů nabízené nemovitostí - listy vlastnictví (výpisy z katastru nemovitostí), nabývací tituly, evidenční list s rozpisem plateb, Stanovy společenství, případně družstva.

 

• vypracování  rezervační smlouvy

 

• zajištění kompletních podkladů pro banku v případě financování koupě hypotečním úvěrem, zajištění schůzky s hypotečním specialistou, předání kompletních podkladů hypotečnímu specialistovi, případně bance

 

• vypracování kompletní smluvní dokumentace advokátní kanceláří Mgr. Martin Vališ

 

• vypracování Návrhu na povolení vkladu vlastnického práva pro příslušný Katastrální úřad

 

• úřední ověření podpisů na smluvní dokumentaci – Kupní smlouvy, Zástavní smlouvy.

 

• zajištění úschovy kupní ceny renomovanou advokátní kanceláří Mgr. Martin Vališ,
případně notářskou kanceláří nebo bankou

 

• předložení kompletní smluvní dokumentace příslušnému katastrálnímu úřadu a úhrada správních poplatků

 

• vypracování předávacího protokolu a asistence při předání nemovitosti, vyplnění formulářů pro převody energií a zajištění podkladů pro přípravu evidenčního listu

 

• příprava podkladů a zajištění vypracování Ocenění nemovitosti pro podání daňového přiznání k Dani z nabytí nemovitosti

 

• příprava podkladů pro podání daňového přiznání k Dani z nabytí nemovitých věcí

Správa nemovitostí bytových domů

Pro naše klienty poskytujeme služby týkající se správy nemovitostí, zejména administrativní správa a zajištění řádného provozu nemovitostí, realitní služby
(pronájmy a evidence nájemních smluv), provozně-technické služby, finanční služby
a právní agenda.

Administrativní správa

Evidence

Správa bytů a neb.prostor, evidence osob, výpočtové listy s přesnými rozpisy plateb.

 

Platby

Příprava a realizace plateb, kontrola faktur, (SIPO). Měsíční kontrola plateb, upomínání dlužníků.

 

Vyúčtování

Zajištění odečtů, kontrola a rozdělení nákladů, rozpočítání nákladů na jednotky, Provádění vyúčtování zálohových plateb za služby.

 

Objednání a realizace pravidelných revizí (elektro, plyn, kominíci, hromosvody, hasiči).

 

Dodavatelé

Zajištění smluv s dodavateli služeb (voda, kanalizace, el, plyn, úklid atd.) Provádění odečtů domovních měřidel a kontrola faktur za dodávky energií a služeb.

 

Účetnictví

Vedení podvojného účetnictví, včetně zpracování roční závěrky a podání daňového přiznání.

 

Zprávy

Zpracování plánu hospodaření domu.

 

Pojištění

Pojištění nemovitosti, případně hlášení pojistných událostí.

Inzerce

Financování

Zajímavé odkazy

Novinky

Zák. č. 634/1992Sb. - ochrana spotřebitele

Oznamujeme klientům, že dle novely zák. č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti od 1. 2. 2016, má klient v případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy, možnost využít mimosoudního řešení, kdy se v takovém případě podá Návrh na mimosoudní řešení sporu na Českou obchodní inspekci, bližší informace získá
na www.coi.cz. Tento postup se týká klientů, kteří mají řádně uzavřenou smlouvu o zprostředkování služeb.

            AD Homes                               adhomes@adhomes.cz                               tel.: +420 724 015 763