Petra Hladíková Ad HOMES

Poskytujeme realitní služby a kompletní servis při prodeji i nákupu a pronájmu realit od roku 2010.

Nabízíme profesionální realitní služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem a financováním nemovitostí. 

Ctíme pravidla slušného, korektního jednání a individuálního přístupu.

Naším cílem jsou kvalitní služby, skvěle odvedená práce a naprostá spokojenost klientů, 

kteří rádi poskytnou reference.

Petra Hladíková

Jsem členem Asociace realitních kanceláří České republiky a certifikovaný realitní makléř druhého stupně.

Jako realitní makléř jsem působila ve společnosti Maxima reality u paní Marty Slánské, kde jsem si osvojila práci realitního makléře v oddělení pronájmů i prodejů. 

Působila jsem na manažerské pozici v realitní kanceláři Bydlíte.cz.

Od roku 2010 jsem již samostatný certifikovaný realitní makléř a pracuji výhradně na doporučení. 

Jsem členem asociace realitních kamceláří.

Jsem certifikovaný interierový designer, designer kuchyní Oresi a absolvent kurzu home stagingu.

Interierový design je skvělou volbou zhodnocení vaši nemovitostí.  www.adddesign.cz

Certifikáty odborné způsobilosti:

Etický kodex člena Asociace realitních kanceláří České republiky

Každý člen asociace má svá práva a povinnosti dané Stanovami AKR ČR a přijatými vnitřními směrnicemi. 

Povinnosti jsou schváleny v zájmu kvalitních služeb poskytovaných klientům.

Jedná se zejména o:

- povinnost dodržování stanov asociace

- povinnost dodržování směrnic asociace (Etický kodex atd.)

- povinné pojištění odpovědnosti

- povinné profesní vzdělání

- povinná certifikace

Etický kodex člena ARK ČR

Etický kodex realitního makléře člena Asociace realitních kanceláří České republiky

Motto: „Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim“.

1) Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.

2) Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

3) Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

4) Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

5) Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.

6) Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

7) Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

8) Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.

9) Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří České republiky, a tím i svoji osobnost.

10) Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.