PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

Servis pro prodávající a pronajímatele:

 • konzultace, získání kompletních podkladů a informací, seznámeni se s technickým stavem nemovitosti,

• zpracování získaných podkladů, ocenění nemovitosti a stanovení reálné prodejní ceny, vypracování ocenění nemovitosti,

• příprava podkladů nabízené nemovitostí: listy vlastnictví (výpisy z katastru nemovitostí), nabývací tituly, evidenční list s rozpisem plateb, Stanovy společenství případně družstva,

• technické zpracování podkladů (půdorysy) a fotodokumentace nemovitosti pro prezentaci nabídky, 3D půdorys, virtuální prohlídka, focení interiéru profesionálním fotografem,

• prezentace nabízené nemovitosti klientům z vlastní databáze a inzerce nemovitosti na portálech Sreality, Realitymix, RealityIDNES,

• realizace prohlídek a prezentace nemovitosti zájemcům,

• konzultace finančních priorit, podmínek prodeje a možností předání nemovitosti,

• vypracování rezervační smlouvy a zajištění podpisu smluvní dokumentace se zájemci,

• vypracování kompletní smluvní dokumentace advokátní kanceláří (kupní smlouvy, úschovní smlouvy, návrhu na povolení vkladu vlastnického práva pro příslušný katastrální úřad, při pronájmu nájemní nebo podnájemní smlouvy a předávacích protokolů),

• zajištění úschovy kupní ceny advokátní kanceláří případně notářskou kanceláří nebo bankou,

• úřední ověření podpisů na smluvní dokumentaci kupní smlouvy, zástavní smlouvy, úschovní smlouvy dle požadavků banky,

• předložení kompletní smluvní dokumentace příslušnému katastrálnímu úřadu a úhrada správních poplatků,

• vypracování předávacího protokolu a asistence při předání nemovitosti, vyplnění formulářů pro převody energií a zajištění podkladů pro přípravu evidenčního listu správcovskou firmou nebo společenstvím vlastníků, případně družstvem.

Servis pro kupující a nájemce:

• předání kompletních a korektních informací k nabízené nemovitosti, zajištění ideálního termínu prohlídky a prezentace nemovitosti,

• příprava podkladů nabízené nemovitostí: listy vlastnictví (výpisy z katastru nemovitostí), nabývací tituly, evidenční list s rozpisem plateb, stanovy společenství, případně družstva, půdorys bytu,

• vypracování rezervační smlouvy a zajištění podpisu smlouvy se zájemcem,

• zajištění kompletních podkladů pro banku v případě financování koupě hypotečním úvěrem, zajištění schůzky s hypotečním specialistou, předání kompletních podkladů hypotečnímu specialistovi, případně bance,

• vypracování kompletní smluvní dokumentace advokátní kanceláří,

• vypracování návrhu na povolení vkladu vlastnického práva pro příslušný katastrální úřad

• úřední ověření podpisů na smluvní dokumentaci kupní smlouvy, úschovní smlouvy, případně zástavní smlouvy,

• zajištění úschovy kupní ceny advokátní kanceláří případně notářskou kanceláří nebo bankou,

• předložení kompletní smluvní dokumentace příslušnému katastrálnímu úřadu a úhrada správních poplatků,

• vypracování předávacího protokolu a asistence při předání nemovitosti, vyplnění formulářů pro převody energií a zajištění podkladů pro přípravu evidenčního listu,

• příprava podkladů pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti.

Kupujete nemovitost přes jinou realitní kancelář a potřebujete kontrolu smluvní dokumentace:

Pro naše klienty poskytujeme i služby týkající se realitního a právního servisu. Provedeme vás bezpečně koupí až po předání nemovitosti.

Správa nemovitostí bytových domů:

Pro naše klienty poskytujeme služby týkající se správy nemovitostí, zejména administrativní správa a zajištění řádného provozu nemovitostí, realitní služby (pronájmy a evidence nájemních smluv), provozně-technické služby, finanční služby a právní agendu.

Administrativní správa:

Evidence a správa bytů a nebytových prostor, výpočtové listy s přesnými rozpisy plateb.

Objednání a realizace pravidelných revizí (elektro, plyn, kominíci, hromosvody, hasiči).

Zajištění smluv s dodavateli služeb (voda, kanalizace, elektřina, plyn, úklid).

Zpracování plánu hospodaření domu.

Pojištění nemovitosti, případně hlášení pojistných událostí.